Klub přátel Landeku a lososů v Odře

Klub přátel Landeku a lososů v Odře

O spolku Klub přátel Landeku a lososů v Odře, z. s.

O spolku Klub přátel Landeku a lososů v Odře, z. s.

Spolek byl vytvořen za účelem ochrany a péči o přírodní prostředí národní přírodní památky Landek. Chceme široké veřejnosti představit pestrost flóry a různorodost fauny, respektive života hojné divoké lesní zvěře, jenž žije v parku jen pár metrů vzdušnou čárou od rušného městského života.

Prvořadě chceme vytvořit a poskytnout podmínky pro co nejméně narušovaný život zvířat, s prostorovými vazbami mezi činnosti člověka a přírodním prostředím. Usilujeme o symbiózu člověka s přírodou.

Zaměřujeme se dále na environmentální a kulturní osvěty veřejnosti s cílem zajistit dostatečnou informovanost o stavu životního prostředí. Posílit zájem o přírodní hodnoty, a  o pozitivní přístup k ochraně přírody, a zodpovědnosti k ní. Probudit ve veřejnosti hrdost nejen k národnímu přírodnímu parku Landek , jenž je v tomto regionu dominantou přírodního kulturního a historického dědictví.

 Dále usilujeme o zajištění dostatečné informovanosti široké veřejnosti se zapojením do environmentální a kulturní osvěty o stavu životního prostředí v dané lokalitě a o možnostech ochrany a péče s cílem budovat úctu k přírodě, zvykům a tradicím.

Účelem spolku je aktivně zapojit veřejnost o péči přírodní prostředí národní přírodní památky Landek.

RYBÍ BETLÉM

RYBÍ BETLÉM

Unikátní Vltavský rybí betlém (autora Jiřího Rachfalika), který je zapsán v knize českých rekordů, je umístěn od listopadu 2010 každoročně v adventním čase v Muzeu Karlova mostu. Dřevěný betlém čítá celkem 22 ručně vyřezaných dřevěných postav umístěných na ploše 410x245 cm před akváriem s živými kapry o objemu 2 000 litrů, jenž má vytvářet iluzi dna řeky Vltavy pod Karlovým mostem v době drancování Prahy Švédy.

Tradiční betlémská scéna Narození byla řezbářsky ztvárněna v podobě postav ryb českých rybníků a řek. Pannu Marii znázorňuje plastika kapra, sv. Josefa představuje plastika sumce, jikra ve škebli symbolizuje Jezulátko, tři králové představují plastiky okouna, jesetera a candáta s korunkou. Betlém po obou stranách obklopuje sedm plastik rybích postav. Dřevěné sochy jsou vyřezány z lipového, dubového a topolového dřeva.  

Plánujeme překonání rekordu výše jmenovaného betlému nejenom v počtu postav, ale i jeho instalaci, a to přímo do obřího akvária s živými rybami. V prosinci 2023 se nám tento nápad povedl částečně realizovat. V počtu 8 vyřezaných dřevěných postav s lípového dřeva jsme vytvořili rybí betlém v Akváriu Landek , nacházejícího se v areálu hornického muzea Landek Park Ostrava. 

V prosinci 2024 bude přímo v akváriu s hejnem ouklejí o objemu 3 600 litrů umístěno celkem 24 dřevěných plastik rybího betlému. Tento betlém překoná dosavadní rekord v knize českých rekordů. 

VEVERKÁRIUM

VEVERKÁRIUM

V Landek parku se již 3 rokem chovají veverky obecné rezavého zbarvení. Tento druh rezavých veverek je ve volné přírodě již poměrně vzácný, jelikož je  vytlačován genetický silnějším druhem veverky černé. Snažíme se chovat tento domovský druh veverek s následným vypuštěním do Landecké rezervace.

Ke stávajícím dvěma voliérám bude přistavěna další voliéra, která bude z jedné části sloužit k přípravě vypuštění veverek do volné přírody. Druhá část voliéry bude tzv. kontaktní, pro vstup dětí  do voliéry s možným blízkým krmením zvířat odchovaných „takzvaně na flašku“, jako je odchována první matka chovu Božka.  A dále pořízení chytrých budek s WiFi kamerou pro online sledování  života veverek prostřednictvím www. stránek Landek Parku. Součásti projektu budou grafické informační panely umístěné před voliérami.

Náklady a materiální zajištění realizace projektu
Materiálové zajištění  (trámky, pletivo, nátěrové barvy, lazura, spojovací materiál, střešní krytina, dlažba, dveře, sklo, desky).
Zakoupení a provozování kamerového systému s WiFi připojením.
Pořízení informačních panelů.
Celkové náklady na projekt „Veverkárium“ činí cca 58 000 Kč.

chov veverek

chov veverek

V současné době chováme 11 veverek a chceme chov navýšit do 20 kusů těchto hlodavců. Jelikož je veverka obecná ohrožený druh, chov vyžaduje zvláštní péči. Všechny veverky jsou čípovanané, chov je registrován.

Veverky není snadné chovat, jsou velmi plaché, aktivní a potřebuji ke svému životu velký prostor k pohybu. Plánujeme proto vybudovat velkou voliéru připomínající v co nejvyšší míře reálný život ve volné přírodě. Krmení veverek v zajetí je poměrně náročné. Ke zdárnému životu veverka potřebuje rozmanitou stravu, pro úspěšné rozmnožování. Veverkám chutnají semena šišek borových, smrkových  a modřínových, nejvhodněji čerstvé zelené, kaštany, žaludy, bukvice, kukuřice, ořechy, šípky, jeřabiny, trnky, jehnědy, čerstvé i sušené houby, pupeny a mladé výhonky, kůra stromů a keřů, lesní hmyz, lesní plody, ovoce, pecky.

Když lososi táhli Odrou

Když lososi táhli Odrou

V dávné minulosti bylo běžně setkat se u břehu našich řek s každoročním tahem lososů. Ryby se hojně vyskytovaly v českých řekách. Byly běžně prodávanou a hojně konzumovanou rybou v české kuchyni. Bohužel lidským přičiněním, uměle vybudovanými překážkami, jako jsou regulace toků, a mohutné jezy, přehrady, zdymadla, plavební komory a v neposlední řadě znečišťování vod, a hojnou vodní turistikou lososi z řek skoro vymizeli.

Poslední hojný výskyt této ryby byl v České republice viděn v letech 1945-1950. V současné době se rybáři spolu s ochránci přírody snaží lososy zpět uměle vysadit do našich vod. Zatím se to úspěšně daří do řeky Labe a jeho přítocích. Lososi se totiž vždy po 4 letech vracejí z oceánů a moří do řek, kde se z jiker vylíhli. Již jsou zaznamenány ryby, které připlouvají s moře do českých řek na svá trdliště, bohužel stále mají problém průchodnosti řek. Chceme se přičinit k návratu lososů do našeho regionu. Plánujeme v akváriu Landek předvést a ukázat jak se lososi vyvíjejí v jikrách a následně líhnou. Po odchovu do velikosti samostatného života plůtků v řece by byli vypuštěni do vybraného přítoku řeky Odry. Součásti projektu budou i podrobné grafické tabule informující o zajímavém životě lososů a historii jejich života v řece Odře.

Náklady a materiální zajištění realizace projektu

Grafické zpracován včetně realizace panelu.
Materiál zajištění ( sklo, čerpadla, dovoz jiker z Polska, krmivo, energetické náklady).
Celkové náklady na projekt „Když lososi táhnou Odrou“ činí cca 80 000 Kč.

Bobří ateliér

Bobří ateliér

V areálu slepého ramene řeky Odry v Landek Parku, Ostava-Petřkovice, žije již mnoho let bobří rodina, která si zde vytvořila noru. V okolních březích porážejí různé druhy stromů, z kterých potom stavějí hráze, pro zaručení dostatečné stabilní výšky hladiny vody u vchodu do nory. Chtěli bychom lidem přiblížit jejich činnost při porážení stromů. Na travnaté ploše před akváriem Landek chceme vytvořit bobří galérií okousaných stromů. Součástí přírodního bobřího ateliéru bude informační  panel s informacemi o životě a díle landeckých bobrů.

Náklady a materiální zajištění realizace projektu
Grafické zpracován včetně realizace panelu.
Transport okousaných stromů, jejich přípravu (řezání motorovou pilou, nátěr konzervačními prostředky) a umístění na travnatou plochu.
Celkové náklady na projekt „Bobří ateliér“ činí cca 21 000 Kč.

První pomoc pro kolo

První pomoc pro kolo

Projektem chceme realizovat zázemí pro cyklisty z možností nutné rychlé opravy kol, koloběžek, kolečkových bruslí, kočárků a jiných pojízdných prostředků. Landek Park je vyhlášenou a stále vice navštěvovanou zónou široké veřejnosti. Každý si zde najde svou činnost v množství možností a rozmanitosti využitelnosti jak v zájmové, v sportovní, ve vědomostní, tak i v rekreační oblasti.

Zrekonstruovaný dřevěný přístřešek bude umístěn před budovu akvária Landek. Zázemí přístřešku bude sloužit nejen k odpočinku, ale také i k opravě možného poškození dopravního prostředku. V turistickém přístřešku bude k dispozici základní nářadí pro opravu, jako například imbusové klíče, kladívko, kleště, lepidlo, nůžky a další nářadí. Vše bude zabezpečeno řetízky, ocelovými lanky proti odcizení, jak jsme tomu zvyklí ve Ski areálech. Snažíme se stále zpříjemňovat pobyt a vytvářet návštěvníkům parku přátelské prostředí.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů